Kieler-slægten: Fra præster til højt respekterede professorer

Mulige variationer i udtale og stavning af efternavnet

Kieler-slægten er en af de ældste og mest velkendte slægter i Danmark. Den kan føres tilbage til 1600-tallet, hvor flere medlemmer af slægten var præster og embedsmænd under Kong Christian IV. Gennem årene har Kieler-slægten spredt sig til flere dele af landet og har haft stor indflydelse inden for forskellige områder, herunder videnskab og kultur.

En af de mest bemærkelsesværdige personer i Kieler-slægten var Johannes Kieler (1706-1778), der var professor i filosofi ved Københavns Universitet i over 30 år. Han var en af de førende tænkere i sin tid og har skrevet flere vigtige værker om filosofi, herunder 'Metaphysica generalis' og 'Logicæ institutiones'. Hans arbejde var med til at forme dansk filosofi og tænkning i det 18. århundrede.

Præster og embedsmænd under Kong Christian IV

Kieler-slægten kan føres tilbage til Hans Jensen Kieler (ca. 1625-1683), der var præst i Østermarie på Bornholm. Han blev senere udnævnt til provst og fik ansvaret for flere kirker på Bornholm. Hans søn, Christian Hansen Kieler (ca. 1659-1724), blev også præst og var en af de mest kendte præster på Bornholm i sin tid.

En af de mest bemærkelsesværdige medlemmer af Kieler-slægten var Hans Joachim Kieler (1669-1738), der var embedsmand og kammerråd under Kong Christian IV. Han var en af Kongens mest betroede rådgivere og var med til at planlægge flere af de store byggerier i København i sin tid. Hans søn, Andreas Georg Kieler (1703-1778), var også embedsmand og var med til at organisere opførelsen af Amalienborg Slotskirke.

Johannes Kieler - en af de førende tænkere i sin tid

Johannes Kieler blev født i 1706 som søn af en præst i Østjylland. Han studerede teologi og filosofi ved Københavns Universitet og blev senere udnævnt til professor i filosofi ved samme universitet. Han var en af de førende tænkere i sin tid og har skrevet flere vigtige værker om filosofi og tænkning. Hans filosofiske teorier var med til at påvirke den danske tænkning og filosofiske tradition i det 18. århundrede.

Johannes Kieler var også optaget af musik og var en dygtig musiker. Han var med til at etablere Det Kongelige Kapel og var en af initiativtagerne til opførelsen af Det Kongelige Teater i København.

Kieler-slægten i dag

Kieler-slægten er stadig en af de mest velkendte og indflydelsesrige slægter i Danmark i dag. De fleste medlemmer af slægten har fortsat en tilknytning til videnskab og kultur, og flere har gjort sig bemærket på områder som litteratur, kunst og arkitektur.

Et af de mest kendte medlemmer af Kieler-slægten i nyere tid er billedkunstneren Per Kirkeby (1938-2018), der var en af Danmarks førende malere og skulptører. Han blev kendt for sit abstrakte og ekspressive kunst, og hans værker er udstillet over hele verden.

  • En anden bemærkelsesværdig person i Kieler-slægten er arkitekten Bjarne Hammer (f. 1952), der har tegnet adskillige bygninger og anlæg i Danmark og udlandet. Han har modtaget flere priser for sit arbejde, herunder Eckersberg Medaillen i 2013.
  • Endnu en berømt person i Kieler-slægten er forfatteren Jytte Borberg (1917-2007), der er kendt for sine romaner og digte. Hun modtog bl.a. De Gyldne Laurbær i 1977 for romanen 'Hjertets triumf'.

Kieler-slægten har på mange måder sat sit præg på dansk kultur og videnskab gennem århundrederne. Fra præster og embedsmænd til højt respekterede professorer og kunstnere har Kieler-slægten formået at finde sin plads i Danmarks historie og kultur.